Shopping Cart 0 items - $0.00 0
0 items in cart

De kinderen scheiden mee

Het programma De Kinderen Scheiden Mee is ontwikkeld voor kinderen met gescheiden ouders. Ik werk met de methodiek van het erkende Zandkastelenprogramma®. Tijdens de scheidingsperiode, gevuld met onzekerheden, draagt dit programma voor kinderen én hun ouders bij aan het voorkomen en verminderen van problemen voortvloeiend uit de scheiding. Met de bewezen methodiek wordt de verwerking van de scheiding zo goed mogelijk op gang gebracht. Juist ook de ouders worden hierbij betrokken, om ook de communicatie tussen ouder en kind bij scheiding te versterken en handvatten aan te reiken.

Dit kan in groepsverband of individueel.

In groepsverband wordt het programma afgestemd op de leeftijd waar de kinderen bij ingedeeld zitten. In een klein groepje bespreken we dan spelenderwijs waar de kinderen tegen aanlopen tijdens de scheiding. Jullie kind hoeft even niet ‘mee te praten’  met vader of moeder, jullie kind hoeft zich even niet onbegrepen te voelen door klasgenootjes en en kunnen juist in groepsverband wellicht hun gevoelens en ervaringen delen met andere kinderen die in dezelfde situatie zitten. Dit gebeurt allemaal spelenderwijs. Zo herkennen de kinderen zich in elkaars situaties en voelen ze de erkenning  ‘Ik ben niet alleen”  Dat is de kracht van de groep.

 

Bij de individuele begeleiding hebben de kinderen even hun moment om hun gevoelens te uiten zonder dat iemand daar iets over te zeggen heeft. Tijdens dat uur heeft uw kind de mogelijkheid om voor zichzelf uit te zoeken wat hij / zij nodig heeft in deze situatie waar het leven van hem of haar volledig op zijn kop staat. Dit doe ik door verschillende methodieken spelenderwijs toe te passen. Ik betrek hier de ouders bij om zo de verwerking van de scheiding zo goed mogelijk in gang te zetten tijdens en na de scheiding.

Verschillende Leeftijdscategorieën

Kinderen tussen de 6 en de 12 jaar

Voor kinderen tussen de 6 en de 12 jaar heeft het prioriteit dat zij meer zelfvertrouwen krijgen in de situatie. “Ze zijn niet de enige.”
Zo zullen zij ook een bepaalde houvast krijgen in de nieuwe situatie.
Vanuit het begrip voor de verandering van de situatie, naar de kracht in hun nieuwe leven middels tips en inzichten.

 • Dat scheiding nooit de schuld is van kinderen;
 • Dat hun ouders wel sámen hun ouders blijven, altijd;
 • Dat hun ouders van ze blijven houden, ook na de scheiding;
 • Dat ieder mens, dus ook ouders, fouten kunnen maken;
 • Dat de meeste ouders niet meer bij elkaar komen;
 • Dat het oplucht om te praten over wat je vindt en voelt.
Kinderen tussen de 13 en de 17 jaar

Voor kinderen tussen de 13 en de 17 jaar wordt er meer aandacht besteed aan andere thema’s, die voor hen meer spelen. Zo zorgt deze methodiek ervoor dat zij meer een idee krijgen over hun eigen rol binnen de situatie. Er wordt aandacht besteed aan de mogelijkheden die er zijn en die zij zelf hebben. Zo zullen zijzelf betere inzichten krijgen in de veranderingen van de situatie en hier een plek in vinden voor zichzelf.

 • Begrip voor de veranderingen na scheiding;
 • Eigen houvast in de nieuwe situatie;
 • Keuzes maken voor hun toekomst – wat wil ik;
 • Nieuwe relaties ouders en mogelijk van henzelf;
 • Zelfvertrouwen door vergroten probleemoplossend vermogen;
 • Persoonlijke ontwikkeling.